bvop Közadatkereső Közadatkereső

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2471 Baracska, Annamajor
Adószám: 11108944-2-51
Cégjegyzékszám: 07 09 003060

Bemutatkozás

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Az alapítás célja, feladata: a Közép-dunántúli Országos  Büntetés-végrehajtási intézet baracskai objektumában elhelyezett elitéltek munkáltatása, képzése, valamint termelő, nyereséges gazdálkodás folytatása.                          

Az Annamajori Kft. részletes bemutatásához szükséges egy rövid történeti áttekintés, melyből kitűnik, hogy az átalakulások mennyiben formálták,  változtatták meg cégünk életét, fejlődésének irányát.

  • 1953. február 2-án hozták létre az Annamajori Célgazdaságot, mint az elítéltek munkáltatását biztosító gazdaságot 2034 ha szántóterülettel.
  • 1994-ben a Célgazdaság jogutódjaként megalakult az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. szintén 2034 ha szántóterülettel.
  • 1995-ben a kárpótlás során területeket vesztettünk, így 1057 ha saját és 745 ha bérelt területtel 1802 ha szántóval rendelkeztünk.
  • 1997-ben újabb területvesztés következett be, a saját területünk mellé 627 ha-t béreltünk, így 2008. év végéig 1684 ha szántóterületen folytattuk gazdálkodásunkat.
  • 2008. év végén a lejárt földbérleti szerződések miatt elveszítettük a szántóterületünk közel egyharmadát, így 2009-től 1084 ha-on gazdálkodtunk és a 2010-es évtől kezdődően már csak 1057 ha saját területtel számolhatunk.

Ezen átalakulások mindenképpen szükségessé tették a növénytermesztés szerkezeti átalakítását, úgy vetéstervileg, humánerő forrásilag, mind fejlesztési irány tekintetében. A lecsökkent földterület bekorlátozta az állatállomány nagyságát. Az átalakulások, illetve az Unióhoz való csatlakozásunk a mezőgazdasághoz kötődő támogatásokat is jelentősen átrendezték, a tipikus mezőgazdasági üzemeket eltolták a növénytermesztés felé, hiszen a földalapú támogatások egyértelműen ezt a következményt hozták. Az állattenyésztés az utóbbi tíz, de akár az utóbbi öt évben is a növénytermesztés mellett mostohagyermekként kezelődött, holott a cégek likviditása, illetve számunkra szinte legmeghatározóbb munkáltatásban nagyon jelentős szerepet tölt be.

Az Annamajori Kft. a Velencei-tó szomszédságában, a Velencei hegység takarásában, az M7-es autópályához közel, Budapest és Székesfehérvár között található. Földrajzi fekvése nagy hatással van az itteni mikroklímára, mely így vetekszik az alföld legszárazabb területeivel. A földek azonban jó minőségűek, így lehetőség van magas színvonalú, belterjes gazdálkodás kialakítására.

Növénytermesztés:

A szélsőséges időjárási viszonyok mellett országos átlagot meghaladó termésátlagok búzából, kukoricából, repcéből.

Kertészet:

A 2006-tól elkezdett öntözésfejlesztésnek köszönhetően sok zöldségféle termesztésének megteremtettük a feltételeit. Területeinken legszebben a kabakosok díszlenek, de nagy területen termelünk gyógyszeralapanyagot a Tiszavasvári Alkaloidának.

 Állattenyésztés:

Társaságunk két állattartó teleppel rendelkezik. Az Annamajorban található tehenészeti telepen 300 db tejtermelő tehén és szaporulata található meg. A Vass-tanyai sertéstelepen 100 koca van termelésbe fogva. A telepek tartástechnológiája úgy lett kialakítva az évek során, hogy szem előtt volt tartva a minél szélesebb körű kézimunkaerő használata. Ahhoz, hogy a tej-, és a húspiaci versenyhelyzetnek meg tudjunk felelni az etetés, és a fejés-technikát modern alapokra kellett helyezni. A takarmányozásban a mai kornak megfelelő szisztémát követve, monodiétás, fél-monodiétás rendszert alkalmazunk, kiegészítve a növénytermesztés és a kertészet működéséhez kapcsolódóan keletkező melléktermékek feletetésével.

Méhészet:

Társaságunk 2010-től bővítette tevékenységi körét, s kezdett el foglalkozni méhészettel. Jelenleg 16 családunk van, s 2011-ben tervezzük 150 méhcsaládra fejleszteni méhészetünket. A méz keresett terméke a magyar agráriumnak, szorosan beilleszthető a növénytermesztés munkája mellé.

Pékség:

Hagyományos, kovászos technológiával dolgozunk. Kitűnő minőségű termékeinket a helyben dolgozók, és az itteni fogvatartottak fogyasztják, de képesek vagyunk nagyobb volumenű ellátás biztosítására is.

Oktatás:

 Az Annamajori Kft. a fogvatartottak oktatását, úgy az állattenyésztés, mint a pékség, illetve növénytermesztés, kertészet tekintetében már 1996. óta folytatja. Ezeket az igényeknek megfelelően lehet bővíteni, saját tevékenységi körünk szélesedéséből adódóan méhészképzést, kaptárak készítésére faipari munkás képzést, valamint útjaink karbantartásához zöldfelület karbantartó képzést a közeljövőben tervezünk indítani. A tanfolyamaink nagyon sikeresek ezt külső vizsgáztató tanárok, szakemberek véleménye alapján mondhatjuk. Nagyon nagy hangsúlyt fektet a Kft. vezetése a képzésekre, hiszen szinte csak így biztosítható adott munkahelyre a kellő szaktudással rendelkező fogvatartott. A betanított munkástól az OKJ-s képzésen keresztül az iskolaszerű képzésig szinte minden formája az oktatásnak kipróbálásra került. Jelenleg iskolarendszerű oktatás keretében 2 éves kertész képzés van folyamatban zöldségtermesztő szakirányban.

Tevékenységeinket tekintve úgy látjuk, hogy társaságunk rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, termelési potenciállal, melynek segítségével eredményes gazdálkodást folytathat. Az elmúlt időszakban elszenvedett változásokat sikerült olyan módon lereagálni, hogy közben nem kérdőjeleződött meg szerepünk sem a büntetés-végrehajtás, sem a gazdasági környezetünkben.

Úgy gondoljuk, a globális változásokhoz megfelelően igazodunk, fejlesztési terveink megfelelnek azoknak a kihívásoknak, melyet hosszútávon például az időjárás változás elénk fog állítani.

Tapasztalataink, valamint a társ mezőgazdasági társaságok véleménye alapján megállapítható, hogy az elítélt munkáltatás, az elítéltek munkába integrálásának, a szabadulás utáni reintergrációnak fő irányvonala az oktatás mentén kereshető. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a generációs problémát, hogy a társadalom bizonyos rétegei különböző segélyekből való megélhetésre rendezkedtek be, nem a munkát tekintik megélhetési, pénzkereseti forrásnak. A büntetés-végrehajtás keretein belülre kerülők az oktatáson keresztül lehetőséget kaphatnak szakmaszerzésre, pénzkeresetre. Tagadhatatlan, hogy ez a szervezet számára sem előnytelen, hiszen akik dolgoznak azokkal kevesebb a probléma.

Társaságunk a lehetőségeinek keretén belül idáig is felvállalta az oktatásban való részvételt, s a jövőben ezt erősíteni kívánjuk. Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy a technikai fejlődéssel nekünk is lépést kell tartani, így nem lehet minden ágazatban csak az elítélt foglalkoztatást szem előtt tartani, hiszen akkor kiszorulunk a piacról, ami a megélhetésünket biztosítja.

Ami a belső ellátásban való részvételt illeti, úgy véljük, hogy bizonyos termékeknél meg lehet valósítani, de ez elsősorban a földrajzilag elérhető közelségben történhet. Erre remek példák vannak napjainkban is. Azt gondoljuk, hogy a lehetőségeinket kihasználjuk, abban a mértékben melynek gazdasági racionalitása van.