bvop Közadatkereső Közadatkereső

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2471 Baracska, Annamajor
Adószám: 11108944-2-51
Cégjegyzékszám: 07 09 003060

ÁLLATTENYÉSZTÉS

Az állattenyésztésről

Szarvasmarha

Társaságunk két állattartó teleppel rendelkezik.

This is an example of a HTML caption with a link.
Az Annamajorban található tehenészeti telepen 300 db tejtermelő tehén és szaporulata található meg. A telep tartástechnológiája úgy lett kialakítva az évek során, hogy szem előtt volt tartva a minél szélesebb körű kézimunkaerő használata. Ennek megfelelően a termelő istállók napi takarításúak, a választott borjak gondozása is hasonló módon folyik. Az elmúlt években elkezdtük a bika borjak helyben történő hízlalását, mely szintén teljesen kézi munkaerőre alapozott.

Ahhoz, hogy a tejpiaci versenyhelyzetnek meg tudjunk felelni az etetés, és a fejés-technikát modern alapokra kellett helyezni. A takarmányozásban a mai kornak megfelelő szisztémát követve, monodiétás, fél-monodiétás rendszert alkalmazunk, kiegészítve a növénytermesztés működéséhez kapcsolódóan keletkező melléktermékek feletetésével. A takarmányozás gépesítése megfelelő, kezelésüket polgári személyzet végzi!

a./        Tevékenységi köre

Kidolgozza a gazdaság szarvasmarha állományának tenyésztési programját, ennek figyelembevételével elkészíti a tenyészpárosítást, és megrendeli a szükséges spermát. A tenyésztési munka során figyelembe veszi a mindenkori piaci és jövedelmezőségi viszonyokat.
A teheneket rendszeresen mesterségesen megtermékenyíti.
A tehénállományt a tejtermelésnek megfelelően differenciáltan takarmányozza.
A tenyészüszők tartását, takarmányozását úgy határozza meg, hogy azok kellő számban, a tenyésztési programban kitűzött céloknak eleget téve minél hamarabb tenyésztésbe állíthatók legyenek.
A borjú nevelési technológiát úgy alakítja ki, hogy a borjak minél nagyobb hatékonysággal kerüljenek felnevelésre. A továbbtenyésztési létszám feletti üsző- és bikaszaporulat hizlalását a mindenkori piaci viszonyok függvényében végzi.
A fejőházi technológiát úgy határozza meg, olyan műszaki színvonalon tartja, olyan karbantartási rendet biztosít, hogy a megtermelt tej maradéktalanul kiváló minőségben kifejésre kerüljön. A tejkezelés és hűtés feleljen meg a piaci és higiéniai követelményeknek.
Az állatorvossal közösen magas szintű állategészségügyi és szaporodásbiológiai munkát folytat.
A területén tárolt tömegtakarmányokról készletkönyvet vezet, és azokért felel. A betárolt tömegtakarmányok veszteségmentes tárolásáról gondoskodik. A trágyakezelést a meghatározott módszer szerint végzi a növényvédelmi szakmérnökkel együttműködve. A hízóállat, tenyészállat, trágya és árutej értékesítésében közreműködik.
Figyelemmel kíséri az ágazat épületeinek állagmegóvását.
Olyan marketing tevékenységet végez, amely felöleli az új, piacképes, jövedelmező termékek felkutatását, a társaság termékszerkezetébe való beillesztését, annak érdekében, hogy az ágazat nyereségtermelő képessége növekedjen.
A piackutatás során a nyereséges termékek kiválasztásánál figyelembe veszi, hogy azok tegyék lehetővé a minél szélesebb körben történő fogvatartotti foglalkoztatást.


b./        Jogállása

A szarvasmarha-tenyésztési ágazat az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, egyszemélyi vezetője a szarvasmarha-tenyésztési ágazatvezető, akinek beosztottai a műszakvezetők, tejház-kezelők, TMK-s, állattenyésztési traktorosok, fogvatartott dolgozók.


c./        Kapcsolata más ágazatokkal

A társaság szervezetébe tartozó ágazatokkal és önálló csoportokkal mellérendeltségi viszonyban áll. A növénytermesztési ágazattal megtermelteti és betároltatja, mennyiségileg és minőségileg átveszi a tömegtakarmányokat.
A trágyakezelést a növényvédelmi szakmérnökkel közösen oldja meg a környezetvédelmi utasításokban foglalt előírások maradéktalan betartása mellett. A melléktermékek hasznosításában együttműködik a növénytermesztési és kertészeti ágazattal. A karbantartó csoporttól megrendeli a telepen szükséges javításokat és karbantartásokat.
A számviteli és pénzügyi, a munkaügyi csoporttal, az üzemgazdásszal a tevékenységi körhöz kapcsolódó különböző helyi utasításokban, szabályzatokban leírtak alapján az ott előírt határidőkkel kapcsolódik.
Biztonsági kérdésekben a biztonsági vezetővel együttműködik.

Sertés

This is an example of a HTML caption with a link.

A sertéstelep Annamajortól 5 km-re található. A valaha 300 kocás telepet 2005-ös felszámolása után 2009-ben indítottuk újra. Az eredeti létszámhoz viszonyítva csupán harmadrésznyi kocával képzeljük el a működést. Ennek két oka van. Az első az, hogy szántóterületeink ekkora létszámot engednek meg, a másik az, hogy a Velencei tó környéki piac ilyen felvásárló erőt képvisel.

Technológiai szempontból ez a telep is nagy kézimunkaerő igényű, szalmás rendszerű. Takarmányozási szempontból a hasonló telepek takarmányozási színvonalát képviseli. A csökkentett létszámú tenyésztés lehetőséget ad a felszabaduló területen növényházak kialakítására, melyek működtetéséhez az infrastrukturális alapok megvannak.

./          Tevékenységi köre

A tenyésztési program végrehajtása és ennek a célnak megfelelő kanok beszerzése, párosítási terv készítése, a kocák rendszeres búgatása, a tenyész célban kitűzött feladatoknak maradéktalanul eleget tevő tenyész kocasüldők előállítása és termelésbe állítása. Tenyésztési munkák során figyelembe veszi a mindenkori piaci és jövedelmezőségi viszonyokat.
A lehető legkisebb veszteséggel történő malacnevelési technológia kidolgozása és végrehajtása. Olyan hízlalási technológia bevezetése, amelynek során a piaci igényeknek megfelelő minőségi hízósertés állítható elő költségtakarékosan. Az épületek, tartástechnológia karbantartása a zökkenőmentes termelés érdekében.
Az állatorvossal közösen a szükséges állategészségügyi feladatok végrehajtása.
A területén tárolt tömeg- és szemestakarmányok veszteségmentes tárolásának biztosítása és ezeknek készletkönyvben történő nyilvántartása.
Figyelemmel kíséri az ágazat épületeinek állagmegóvását.
A trágyakezelést a növényvédelmi szakmérnökkel közösen oldják meg az előírtaknak megfelelően és a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartásával.
Olyan marketing tevékenységet végez, amely felöleli az új, piacképes, jövedelmező termékek felkutatását, a társaság termékszerkezetébe való beillesztését, annak érdekében, hogy az ágazat nyereségtermelő képessége növekedjen.
A piackutatás során a nyereséges termékek kiválasztásánál figyelembe veszi, hogy azok tegyék lehetővé a minél szélesebb körben történő fogvatartotti foglalkoztatást.


b./        Jogállása

A sertéstenyésztési ágazat az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása alá tartozik, egyszemélyi vezetője a szarvasmarha-tenyésztési ágazatvezető, akinek beosztottai: műszakvezetők, traktorosok, TMK-s, fogvatartott dolgozók.


c./        Kapcsolata más ágazatokkal

A társaság szervezetébe tartozó ágazatokkal és önálló csoportokkal mellérendeltségi viszonyban áll. A kapacitásnak és a piaci igényeknek megfelelően értékesítési és vágási tervet készít.
A növénytermesztési ágazattal megtermelteti, betároltatja, a szükséges takarmányokat. A keverőből elszállítja a kiírt abrakmennyiséget. A karbantartási csoporttól megrendeli a szükséges karbantartási és felújítási munkákat.
A számviteli és pénzügyi, a munkaügyi csoporttal, az üzemgazdásszal a tevékenységi körhöz kapcsolódó különböző helyi utasításokban, szabályzatokban leírtak alapján az ott előírt határidőkkel kapcsolódik.
Biztonsági kérdésekben a biztonsági vezetővel együttműködik.

Méhészet

This is an example of a HTML caption with a link.
Társaságunk 2010-től bővítette tevékenységi körét, s kezdett el foglalkozni méhészettel. Jelenleg 16 családunk van, s tervezzük 100 méhcsaládra fejleszteni méhészetünket. A méhek jelenléte nem idegen számunkra, hiszen évek óta jelen vannak területünkön a vándor méhészek. Mezőgazdasági cég révén, illeszkedve az agrárkörnyezet-gazdálkodási programhoz, fel tudunk állítani olyan méhlegelő növénysort a vetésforgóban, mely megfelelő mennyiségű nektárt biztosít a méhek számára. Nem mellékesen a méhecskék tevékenysége a növények számára is előnyős, hiszen biztosítják a biztos megporzást. Ennek tükrében 50 tonna méz csomagolására kértünk engedélyt, melyet meg is kaptunk. A méz keresett terméke a magyar agráriumnak, értékesítésére több csatorna is van. Ettől függetlenül fel merült annak a lehetősége, hogy a büntetés-végrehajtás belső ellátásában is részt lehetne venni, kis kiszerelésű (20-25 g-os) mézzel. A méz csomagolása speciális gépet igényel, az ide vonatkozó ajánlatok, információk gyűjtése folyamatban van. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, hogy a csomagolás gépi feltételeinek megteremtése 15-20 millió Ft forrást igényel. Ez az összeg tartalmazza a melegítő, szűrő, üveges és fóliás csomagoló gépek árát.

Elképzeléseink kivitelezésének egyrészről az ad realitást, hogy a méhészethez köthető tevékenység erős támogatottságot élvez. Másrészről a Robozban található zöldségfeldolgozó üzem tökéletesen megfelel egy ilyen tevékenység folytatásához. Rendelkezik azokkal a feltételekkel melyet a hatályos jogszabályok előírnak, így gyakorlatilag „csak” a gépeket kell beszerezni, beállítani, s mehet a termelés! A fejlesztések folyamán, a robozi zöldségfeldolgozó átalakulhat mézfeldolgozó és tároló központtá!

                                               Fentieken kívül foglalkozuk még                                             

           racka-juh tenyésztéssel                                               és                                     napos csibe neveléssel