bvop Közadatkereső Közadatkereső

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2471 Baracska, Annamajor
Adószám: 11108944-2-51
Cégjegyzékszám: 07 09 003060

NÖVÉNYTERMESZTÉS

Társaságunk 1057 ha földterületen gazdálkodik.

Jellemezően 30-32 aranykoronás földekkel rendelkezünk, melyek tápanyagban kellően feltöltöttek és az elmúlt években eredményesen termesztett növényeink sok színűsége bizonyítja, hogy a terület kiválóan alkalmas növénytermesztésre. A szűk keretmetszetet viszont a csapadék hiánya okozza. 2005-től figyelve a csapadék mennyiséget azok eloszlását, illetve adott időszakra jellemző hőmérsékleteket, azt kell mondani, hogy nagyon szélsőséges.

 

Növénytermesztési ágazatunk főbb   termékei:

This is an example of a HTML caption with a link.

  • kukorica
  • búza
  • árpa
  • napraforgó
  • repce
  • borsó
  • tök
  • e növények mellett az állattenyésztés számára
     lucerna és hibridfü termesztése is folyik.

 

 

 

Kertészetről:

Az Annamajori Kft. a hagyományos szántóföldi növénytermesztés, valamint az állattenyésztés kiszolgálása mellett mindig foglalkozott valami kuriózumokkal. Így gyógynövény termesztés, illóolaj lepárlás, kardvirág hagyma előállítás, paradicsom, paprika, eper, saláta és egyéb levélzöldségek előállításával. Itt kell megemlíteni a napjainkban is jelentős árbevételt produkáló magas morfin tartalmú tokos mákot, valamint a spárgatök termesztést. Utóbbi növényünket 2008-ig 60 ha-os nagyságrendben termesztettük és rendelkezünk ezen mennyiség feldolgozására alkalmas az EU-s előírásoknak megfelelő zöldségfeldolgozóval. Két műszakban közel 50-50 fő elítélt foglalkoztatása mellett 500 tonna gyalult tököt állítottunk elő 1 kg-os kiszerelésben. Ez a mennyiség magyarországi felhasználás 25 %-a!

Öntözés fejlesztés:

A szélsőségek tompítására, mely jellemzően a csapadék hiányát jelenti csak az öntözés, illetve az öntözhető területek növelése lehet a megoldás. Szerencsére az öntözés-fejlesztésünket 2006-ban elkezdve, majd tovább bővítve olyan jogi háttér és törvényi feltételek voltak, amik lehetővé tették az öntöző kútjaink megfúrását és ezek engedélyezését. Sajnos napjainkban ugyanezt a beruházást a hatóságok már nem engedélyeznék. Kihasználva az akkori pályázati lehetőségeket az öntözés-fejlesztési beruházásra pályáztunk, (mely 140 millió forint értékben valósulna meg 56 millió forint vissza nem térítendő támogatással) nyertünk. A tervezési fázis befejeződött, és az elképzeléseink szerint 2011-ben megvalósítható a tározó medence, valamint az öntözés gépészete, így lehetőségünk nyílik jövőre az öntözés nyújtotta előnyök reális kihasználhatóságára.

Szántóföldi növénytermesztési ágazat

a./      Tevékenységi köre:

Az éves vetéstervben meghatározott területeken áru- és takarmánynövények termesztése, a vetésterv kialakításakor figyelembe veszi a termesztett kultúrák piaci helyzetét, nyereségességét, valamint a minőségi előírások teljesíthetőségét. A betakarítás után, 30 napon belül írásban jelentést tesz a termelési igazgatónak minden növény termelési eredményéről, illetve a termelés során megszerzett tapasztalatairól.
A szükséges vetőmagok beszerzése, a vetés megfelelő minőségben történő elvégeztetése.
A veszteségmentes és optimális időben történő betakarítás, a betakarított termés mennyiségi és minőségi átadása.
Olyan marketing tevékenységet végez, amely felöleli az új, piacképes, jövedelmező termékek felkutatását, a társaság termékszerkezetébe való beillesztését, annak érdekében, hogy az ágazat nyereségtermelő képessége növekedjen.

 

 

 

 

Az éves vetéstervben meghatározott területeken gondoskodik a tápanyag-utánpótlás, illetve a vegetációs időszakban a növényeknek szükséges műtrágyák kijuttatásáról. Elvégezteti a növényvédelmi munkákat, a szükséges vegyszerek beszerzéséről gondoskodik. A beszerzések előtt egyeztet a termelési igazgatóval. 
Figyelemmel kíséri a szántóterületek tápanyag ellátottságát, a szükséges talaj- és növényvizsgálatokat elvégezteti. A betárolt szemes és ipari növények rovarvédelmét elláttatja. Felelős a Kft. környezetvédelmi tevékenységéért.
Tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat elvégzi (norma javaslatok, ill. azok karbantartása stb.).

Véleményezi a társaság erő- és munkagép-park fejlesztési stratégiáját, az üzembe állított gépek hasznosítási és megtérülési mutatóit figyeli.
Folyamatosan fenntartja, illetve fenntartatja az erő- és munkagépek előírt műszaki színvonalát. A traktorosokkal végzett TMK-t ellenőrzi és igazolja.
Gondoskodik a gépek üzemeltetéséhez, valamint műszaki állapotának megőrzéséhez szükséges anyagokról, alkatrészekről. Ellátja a tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív munkákat.
Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az energiahordozók felhasználásának hatékonyságát, normajavaslatokat tesz és a normák karbantartásában közreműködik. Rendkívüli esetekben pl. havazás stb. ügyeletet biztosít a szükséges gépekkel, illetve az azt működtető személyzettel.

A piackutatás során a nyereséges termékek kiválasztásánál figyelembe veszi, hogy azok tegyék lehetővé a minél szélesebb körben történő fogvatartotti  foglalkoztatást.
Tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív munkák végzése (norma javaslatok, illetve azok karbantartása).

b./     Jogállása

A növénytermesztési ágazat a termelési igazgató közvetlen irányítása alá tartozik. Egyszemélyes vezetője a növénytermesztési ágazatvezető.


c./      Kapcsolata más ágazatokkal

A társaság szervezetébe tartozó ágazatokkal és önálló csoportokkal mellérendeltségi viszonyban áll.
A takarmánytermő területek nagyságát az állattenyésztési ágazatokkal közösen határozzák meg. Az állattenyésztési ágazatok éves takarmányterve alapján megválasztják a takarmány-növényeket, betakarításkor mennyiségileg és minőségileg átadják a tömegtakarmányokat az állattenyésztési ágazatoknak. A feletetésre kerülő szemes terményeket pedig a keverőüzemnek, az ipari növényeket a magtárnak.
A számviteli és pénzügyi, munkaügyi csoport, valamint az üzemgazdász tevékenységéhez a belső utasításoknak megfelelően kapcsolódik.
Az ágazatánál végzett gépi, szállítási és egyéb munkákat igazolja.
Biztonsági kérdésekben a biztonsági vezetővel együttműködik. Kertészet és zöldségfeldolgozás

a./      Tevékenységi köre

Az éves vetéstervben meghatározott területen zöldségfélék, illetve egyéb kertészeti kultúrák termesztése. A termesztett növények kiválasztásánál figyelemmel van azok piaci elhelyezhetőségére, és nyereségességére. Vetés előtt a talaj tápanyaggal való feltöltése, a növényvédelmi szakmérnökkel együttműködve, és a talaj előkészítése. A szükséges vetőmagok beszerzése, a vetés megfelelő időben történő elvégzése. Vegetációs idő alatt a kultúrák állapotának figyelemmel kísérése, a szükséges növény- és rovarvédelem, fejtrágyázás elvégzése, a növényvédelmi szakmérnökkel együttműködve.
A veszteség mentes és optimális időben történő betakarítás, a betakarított termés mennyiségi és minőségi átadása, illetve tovább feldolgozása. Közreműködés a termés, illetve feldolgozott végtermékek értékesítésében.
A növénytermesztési gyalogos munkaerőt szervezi és irányítja.
Elvégzi a tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat.
Olyan marketing tevékenységet végez, amely felöleli az új, piacképes, jövedelmező termékek felkutatását, a társaság termékszerkezetébe való beillesztését, annak érdekében, hogy az ágazat nyereségtermelő képessége növekedjen.
A piackutatás során a nyereséges termékek kiválasztásánál figyelembe veszi, hogy azok tegyék lehetővé a minél szélesebb körben történő fogvatartotti foglalkoztatást.
Elvégzi a tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokat (norma javaslatok, illetve azok karbantartása stb.).


b./     Jogállása

A kertészet és zöldségfeldolgozás a növénytermesztési ágazatvezető közvetlen irányítása alá tartozik, egyszemélyes vezetője a kertészeti agronómus, aki irányítja a kertészetnél és zöldségfeldolgozásnál dolgozó szabad- és fogvatartott munkavállalókat.


c./      Kapcsolata más ágazatokkal:

A társaság szervezetébe tartozó ágazatokkal és önálló csoportokkal mellérendeltségi viszonyban áll.

A keletkező melléktermékek hasznosítása érdekében szorosan együtt működik az állattenyésztési ágazatokkal.
A számviteli és pénzügyi, munkaügyi csoport, valamint az üzemgazdász tevékenységéhez a belső utasításoknak megfelelően kapcsolódik.


A tápanyag-gazdálkodási és növényvédelmi munkákat a növényvédelmi szakmérnökkel közösen végzik.
A kertészetnél és a zöldségfeldolgozásnál végzett gépi, szállítási és egyéb munkákat igazolja.
Biztonsági kérdésekben a biztonsági vezetővel  együttműködik.